Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2016

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm mới nhất ngày 4/1/2016, đóng 60% giá trị hợp đồng.

Xem thêm:

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2A - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC CHÊNH TỔNG TIỀN
HH2A 3 2 82,25 Tây Bắc 15,45 190 1.460,76
HH2A 7 2 82,25 Tây Bắc 15,965 195 1.508,12
HH2A 8 2 82,25 Tây Bắc 15,965 210 1.523,12
HH2A 10 2 82,25 Tây Bắc 15,965 235 1.548,12
HH2A 12A 2 82,25 Tây Bắc 15,45 245 1.515,76
HH2A 14 2 82,25 Tây Bắc 15,965 195 1.508,12
HH2A 17 2 82,25 Tây Bắc 15,45 250 1.520,76
HH2A 18 2 82,25 Tây Bắc 15,45 210 1.480,76
HH2A 19 2 82,25 Tây Bắc 15,45 200 1.470,76
HH2A 20 2 82,25 Tây Bắc 15,45 205 1.475,76
HH2A 23 2 82,25 Tây Bắc 14,935 230 1.458,40
HH2A 24 2 82,25 Tây Bắc 14,935 220 1.448,40
HH2A 25 2 82,25 Tây Bắc 14,935 220 1.448,40
HH2A 27 2 82,25 Tây Bắc 14,935 200 1.428,40
HH2A 28 2 82,25 Tây Bắc 14,935 185 1.413,40
HH2A 33 2 82,25 Tây Bắc 14,42 225 1.411,05
HH2A 34 2 82,25 Tây Bắc 14,42 190 1.376,05
HH2A 35 2 82,25 Tây Bắc 14,42 185 1.371,05
HH2A 36 2 82,25 Tây Bắc 13,905 170 1.313,69
HH2A 37 2 82,25 Tây Bắc 13,905 220 1.363,69
HH2A 39 2 82,25 Tây Bắc 13,905 140 1.283,69
HH2A pent 2 46,88 Tây Bắc 13,39 TT #VALUE!
               
HH2A 5 4 71,96 Tây Bắc 15,5 215 1.330,38
HH2A 6 4 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 7 4 71,96 Tây Bắc 15,5 195 1.310,38
HH2A 8 4 71,96 Tây Bắc 15,5 220 1.335,38
HH2A 9 4 71,96 Tây Bắc 15,5 225 1.340,38
HH2A 10 4 71,96 Tây Bắc 15,5 225 1.340,38
HH2A 11 4 71,96 Tây Bắc 15,5 220 1.335,38
HH2A 12A 4 71,96 Tây Bắc 15 220 1.299,40
HH2A 15 4 71,96 Tây Bắc 15,5 230 1.345,38
HH2A 16 4 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 18 4 71,96 Tây Bắc 15 220 1.299,40
HH2A 19 4 71,96 Tây Bắc 15 230 1.309,40
HH2A 20 4 71,96 Tây Bắc 15 225 1.304,40
HH2A 21 4 71,96 Tây Bắc 14,5 230 1.273,42
HH2A 26 4 71,96 Tây Bắc 14,5 215 1.258,42
HH2A 28 4 71,96 Tây Bắc 14,5 225 1.268,42
HH2A 32 4 71,96 Tây Bắc 14 200 1.207,44
HH2A 34 4 71,96 Tây Bắc 14 210 1.217,44
HH2A 35 4 71,96 Tây Bắc 14 195 1.202,44
HH2A 37 4 71,96 Tây Bắc 13,5 195 1.166,46
HH2A 40 4 71,96 Tây Bắc 13,5 145 1.116,46
HH2A Pent 4 50,59 Tây Bắc 13 TT #VALUE!
               
HH2A 3 6 70,32 Tây Bắc 15 220 1.274,80
HH2A 5 6 70,32 Tây Bắc 15,5 225 1.314,96
HH2A 7 6 70,32 Tây Bắc 15,5 215 1.304,96
HH2A 11 6 70,32 Tây Bắc 15,5 215 1.304,96
HH2A 20 6 70,32 Tây Bắc 15 230 1.284,80
HH2A 24 6 70,32 Tây Bắc 14,5 TT #VALUE!
HH2A 27 6 70,32 Tây Bắc 14,5 200 1.219,64
HH2A 29 6 70,32 Tây Bắc 14 225 1.209,48
HH2A 33 6 70,32 Tây Bắc 14 195 1.179,48
HH2A 34 6 70,32 Tây Bắc 14 190 1.174,48
HH2A 35 6 70,32 Tây Bắc 14 190 1.174,48
HH2A 37 6 70,32 Tây Bắc 13,5 195 1.144,32
HH2A 38 6 70,32 Tây Bắc 13,5 195 1.144,32
HH2A 39 6 70,32 Tây Bắc 13,5 150 1.099,32
HH2A 40 6 70,32 Tây Bắc 13,5 165 1.114,32
               
HH2A 11 8 70,32 Tây Bắc 15,5 215 1.304,96
HH2A 14 8 70,32 Tây Bắc 15,5 240 1.329,96
HH2A 15 8 70,32 Tây Bắc 15,5 230 1.319,96
HH2A 16 8 70,32 Tây Bắc 15,5 210 1.299,96
HH2A 17 8 70,32 Tây Bắc 15 230 1.284,80
HH2A 18 8 70,32 Tây Bắc 15 225 1.279,80
HH2A 19 8 70,32 Tây Bắc 15 225 1.279,80
HH2A 20 8 70,32 Tây Bắc 15 230 1.284,80
HH2A 27 8 70,32 Tây Bắc 14,5 200 1.219,64
HH2A 28 8 70,32 Tây Bắc 14,5 230 1.249,64
HH2A 31 8 70,32 Tây Bắc 14 200 1.184,48
HH2A 33 8 70,32 Tây Bắc 14 200 1.184,48
HH2A 34 8 70,32 Tây Bắc 14 190 1.174,48
HH2A 35 8 70,32 Tây Bắc 14 190 1.174,48
HH2A 36 8 70,32 Tây Bắc 13,5 210 1.159,32
HH2A 40 8 70,32 Tây Bắc 13,5 145 1.094,32
HH2A Pent 8 49,44 Tây Bắc 13 210 852,72
               
HH2A 3 10 71,96 Tây Bắc 15 220 1.299,40
HH2A 5 10 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 8 10 71,96 Tây Bắc 15,5 245 1.360,38
HH2A 9 10 71,96 Tây Bắc 15,5 245 1.360,38
HH2A 11 10 71,96 Tây Bắc 15,5 230 1.345,38
HH2A 14 10 71,96 Tây Bắc 15,5 210 1.325,38
HH2A 15 10 71,96 Tây Bắc 15,5 240 1.355,38
HH2A 18 10 71,96 Tây Bắc 15 235 1.314,40
HH2A 19 10 71,96 Tây Bắc 15 230 1.309,40
HH2A 20 10 71,96 Tây Bắc 15 235 1.314,40
HH2A 24 10 71,96 Tây Bắc 14,5 230 1.273,42
HH2A 27 10 71,96 Tây Bắc 14,5 200 1.243,42
HH2A 28 10 71,96 Tây Bắc 14,5 235 1.278,42
HH2A 29 10 71,96 Tây Bắc 14 215 1.222,44
HH2A 31 10 71,96 Tây Bắc 14 215 1.222,44
HH2A 35 10 71,96 Tây Bắc 14 210 1.217,44
HH2A 36 10 71,96 Tây Bắc 13,5 215 1.186,46
HH2A 39 10 71,96 Tây Bắc 13,5 150 1.121,46
HH2A Pent 10 50,59 Tây Bắc 13 190 847,67
               
HH2A 3 12 82,25 Tây Bắc 15,45 270 1.540,76
HH2A 7 12 82,25 Tây Bắc 15,965 235 1.548,12
HH2A 9 12 82,25 Tây Bắc 15,965 240 1.553,12
HH2A 10 12 82,25 Tây Bắc 15,965 265 1.578,12
HH2A 11 12 82,25 Tây Bắc 15,965 245 1.558,12
HH2A 12 12 82,25 Tây Bắc 15,965 280 1.593,12
HH2A 14 12 82,25 Tây Bắc 15,965 240 1.553,12
HH2A 15 12 82,25 Tây Bắc 15,965 235 1.548,12
HH2A 16 12 82,25 Tây Bắc 15,965 255 1.568,12
HH2A 17 12 82,25 Tây Bắc 15,45 240 1.510,76
HH2A 21 12 82,25 Tây Bắc 14,935 270 1.498,40
HH2A 24 12 82,25 Tây Bắc 14,935 270 1.498,40
HH2A 28 12 82,25 Tây Bắc 14,935 260 1.488,40
HH2A 31 12 82,25 Tây Bắc 14,42 240 1.426,05
HH2A 33 12 82,25 Tây Bắc 14,42 260 1.446,05
HH2A 34 12 82,25 Tây Bắc 14,42 210 1.396,05
HH2A 36 12 82,25 Tây Bắc 13,905 220 1.363,69
HH2A 37 12 82,25 Tây Bắc 13,905 200 1.343,69
HH2A 38 12 82,25 Tây Bắc 13,905 170 1.313,69
HH2A 39 12 82,25 Tây Bắc 13,905 160 1.303,69
               
HH2A 4 14 55,59 Đông Nam 15 TT #VALUE!
HH2A 10 14 55,59 Đông Nam 15,5 245 1.106,65
HH2A 11 14 55,59 Đông Nam 15,5 260 1.121,65
HH2A 14 14 55,59 Đông Nam 15,5 235 1.096,65
HH2A 16 14 55,59 Đông Nam 15,5 240 1.101,65
HH2A 20 14 55,59 Đông Nam 15 240 1.073,85
HH2A 22 14 55,59 Đông Nam 14,5 255 1.061,06
HH2A 24 14 55,59 Đông Nam 14,5 270 1.076,06
HH2A 27 14 55,59 Đông Nam 14,5 225 1.031,06
HH2A 28 14 55,59 Đông Nam 14,5 230 1.036,06
HH2A 29 14 55,59 Đông Nam 14 240 1.018,26
HH2A 31 14 55,59 Đông Nam 14 235 1.013,26
HH2A 32 14 55,59 Đông Nam 14 240 1.018,26
HH2A 33 14 55,59 Đông Nam 14 225 1.003,26
HH2A 34 14 55,59 Đông Nam 14 215 993,26
HH2A 39 14 55,59 Đông Nam 13,5 170 920,47
HH2A Pent 14 37,21 Đông Nam 13 170 653,73
               
HH2A 8 16 45,48 Đông Nam 15,5 145 849,94
HH2A 10 16 45,48 Đông Nam 15,5 145 849,94
HH2A 12 16 45,48 Đông Nam 15,5 145 849,94
HH2A 14 16 45,48 Đông Nam 15,5 135 839,94
HH2A 15 16 45,48 Đông Nam 15,5 130 834,94
HH2A 17 16 45,48 Đông Nam 15 140 822,20
HH2A 18 16 45,48 Đông Nam 15 130 812,20
HH2A 24 16 45,48 Đông Nam 14,5 140 799,46
HH2A 30 16 45,48 Đông Nam 14 140 776,72
HH2A 31 16 45,48 Đông Nam 14 135 771,72
HH2A 32 16 45,48 Đông Nam 14 135 771,72
HH2A 34 16 45,48 Đông Nam 14 135 771,72
HH2A 37 16 45,48 Đông Nam 13,5 135 748,98
HH2A 40 16 45,48 Đông Nam 13,5 110 723,98
               
HH2A 5 18 45,48 Tây Bắc 15,5 140 844,94
HH2A 7 18 45,48 Tây Bắc 15,5 145 849,94
HH2A 8 18 45,48 Tây Bắc 15,5 145 849,94
HH2A 10 18 45,48 Tây Bắc 15,5 145 849,94
HH2A 14 18 45,48 Tây Bắc 15,5 135 839,94
HH2A 15 18 45,48 Tây Bắc 15,5 130 834,94
HH2A 17 18 45,48 Tây Bắc 15 140 822,20
HH2A 18 18 45,48 Tây Bắc 15 135 817,20
HH2A 21 18 45,48 Tây Bắc 14,5 150 809,46
HH2A 27 18 45,48 Tây Bắc 14,5 140 799,46
HH2A 28 18 45,48 Tây Bắc 14,5 130 789,46
HH2A 29 18 45,48 Tây Bắc 14 150 786,72
HH2A 31 18 45,48 Tây Bắc 14 135 771,72
HH2A 37 18 45,48 Tây Bắc 13,5 130 743,98
               
HH2A 5 20 55,59 Tây Bắc 15,5 260 1.121,65
HH2A 10 20 55,59 Tây Bắc 15,5 255 1.116,65
HH2A 14 20 55,59 Tây Bắc 15,5 245 1.106,65
HH2A 16 20 55,59 Tây Bắc 15,5 240 1.101,65
HH2A 17 20 55,59 Tây Bắc 15 240 1.073,85
HH2A 19 20 55,59 Tây Bắc 15 220 1.053,85
HH2A 20 20 55,59 Tây Bắc 15 230 1.063,85
HH2A 22 20 55,59 Tây Bắc 14,5 250 1.056,06
HH2A 27 20 55,59 Tây Bắc 14,5 225 1.031,06
HH2A 31 20 55,59 Tây Bắc 14 260 1.038,26
HH2A 34 20 55,59 Tây Bắc 14 215 993,26
HH2A 35 20 55,59 Tây Bắc 14 225 1.003,26
HH2A 37 20 55,59 Tây Bắc 13,5 190 940,47
               
HH2A 3 22 82,25 Đông Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2A 4 22 82,25 Đông Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2A 5 22 82,25 Đông Nam 15,45 400 1.670,76
HH2A 8 22 82,25 Đông Nam 15,965 370 1.683,12
HH2A 9 22 82,25 Đông Nam 15,965 TT #VALUE!
HH2A 11 22 82,25 Đông Nam 15,965 390 1.703,12
HH2A 12 22 82,25 Đông Nam 15,965 TT #VALUE!
HH2A 12A 22 82,25 Đông Nam 15,45 350 1.620,76
HH2A 14 22 82,25 Đông Nam 15,965 390 1.703,12
HH2A 15 22 82,25 Đông Nam 15,965 350 1.663,12
HH2A 16 22 82,25 Đông Nam 15,965 TT #VALUE!
HH2A 17 22 82,25 Đông Nam 15,45 420 1.690,76
HH2A 19 22 82,25 Đông Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2A 20 22 82,25 Đông Nam 15,45 400 1.670,76
HH2A 22 22 82,25 Đông Nam 14,935 TT #VALUE!
HH2A 23 22 82,25 Đông Nam 14,935 380 1.608,40
HH2A 24 22 82,25 Đông Nam 14,935 TT #VALUE!
HH2A 25 22 82,25 Đông Nam 14,935 350 1.578,40
HH2A 26 22 82,25 Đông Nam 14,935 350 1.578,40
HH2A 27 22 82,25 Đông Nam 14,935 350 1.578,40
HH2A 28 22 82,25 Đông Nam 14,935 TT #VALUE!
HH2A 29 22 82,25 Đông Nam 14,42 TT #VALUE!
HH2A 31 22 82,25 Đông Nam 14,42 380 1.566,05
HH2A 33 22 82,25 Đông Nam 14,42 350 1.536,05
HH2A 34 22 82,25 Đông Nam 14,42 320 1.506,05
HH2A 35 22 82,25 Đông Nam 14,42 310 1.496,05
HH2A 36 22 82,25 Đông Nam 13,905 330 1.473,69
HH2A 37 22 82,25 Đông Nam 13,905 325 1.468,69
HH2A 38 22 82,25 Đông Nam 13,905 300 1.443,69
HH2A 39 22 82,25 Đông Nam 13,905 250 1.393,69
HH2A 40 22 82,25 Đông Nam 13,905 250 1.393,69
               
HH2A 4 24 71,96 Đông Nam 15 270 1.349,40
HH2A 5 24 71,96 Đông Nam 15,5 260 1.375,38
HH2A 8 24 71,96 Đông Nam 15,5 265 1.380,38
HH2A 9 24 71,96 Đông Nam 15,5 TT #VALUE!
HH2A 11 24 71,96 Đông Nam 15,5 285 1.400,38
HH2A 14 24 71,96 Đông Nam 15,5 TT #VALUE!
HH2A 15 24 71,96 Đông Nam 15,5 285 1.400,38
HH2A 16 24 71,96 Đông Nam 15,5 280 1.395,38
HH2A 17 24 71,96 Đông Nam 15 TT #VALUE!
HH2A 18 24 71,96 Đông Nam 15 280 1.359,40
HH2A 20 24 71,96 Đông Nam 15 270 1.349,40
HH2A 21 24 71,96 Đông Nam 14,5 285 1.328,42
HH2A 24 24 71,96 Đông Nam 14,5 280 1.323,42
HH2A 26 24 71,96 Đông Nam 14,5 295 1.338,42
HH2A 27 24 71,96 Đông Nam 14,5 265 1.308,42
HH2A 29 24 71,96 Đông Nam 14 285 1.292,44
HH2A 30 24 71,96 Đông Nam 14 265 1.272,44
HH2A 31 24 71,96 Đông Nam 14 240 1.247,44
HH2A 33 24 71,96 Đông Nam 14 250 1.257,44
HH2A 34 24 71,96 Đông Nam 14 245 1.252,44
HH2A 35 24 71,96 Đông Nam 14 240 1.247,44
HH2A 36 24 71,96 Đông Nam 13,5 255 1.226,46
HH2A 38 24 71,96 Đông Nam 13,5 240 1.211,46
HH2A 39 24 71,96 Đông Nam 13,5 185 1.156,46
HH2A 40 24 71,96 Đông Nam 13,5 190 1.161,46
HH2A pent 24 50,59 Đông Nam 13 270 927,67
               
HH2A 5 26 70,32 Đông Nam 15 250 1.304,80
HH2A 7 26 70,32 Đông Nam 15,5 260 1.349,96
HH2A 9 26 70,32 Đông Nam 15,5 TT #VALUE!
HH2A 11 26 70,32 Đông Nam 15,5 275 1.364,96
HH2A 12A 26 70,32 Đông Nam 15 250 1.304,80
HH2A 18 26 70,32 Đông Nam 15 260 1.314,80
HH2A 19 26 70,32 Đông Nam 15 260 1.314,80
HH2A 20 26 70,32 Đông Nam 15 270 1.324,80
HH2A 23 26 70,32 Đông Nam 14,5 260 1.279,64
HH2A 24 26 70,32 Đông Nam 14,5 250 1.269,64
HH2A 27 26 70,32 Đông Nam 14,5 260 1.279,64
HH2A 29 26 70,32 Đông Nam 14 260 1.244,48
HH2A 30 26 70,32 Đông Nam 14 265 1.249,48
HH2A 31 26 70,32 Đông Nam 14 250 1.234,48
HH2A 32 26 70,32 Đông Nam 14 240 1.224,48
HH2A 33 26 70,32 Đông Nam 14 250 1.234,48
HH2A 34 26 70,32 Đông Nam 14 255 1.239,48
HH2A 36 26 70,32 Đông Nam 13,5 250 1.199,32
HH2A 37 26 70,32 Đông Nam 13,5 245 1.194,32
HH2A 39 26 70,32 Đông Nam 13,5 185 1.134,32
HH2A 40 26 70,32 Đông Nam 13,5 165 1.114,32
HH2A Pent 26 49,44 Đông Nam 13 270 912,72
               
HH2A 4 28 70,32 Đông Nam 15 265 1.319,80
HH2A 5 28 70,32 Đông Nam 15,5 235 1.324,96
HH2A 7 28 70,32 Đông Nam 15,5 265 1.354,96
HH2A 8 28 70,32 Đông Nam 15,5 275 1.364,96
HH2A 9 28 70,32 Đông Nam 15,5 TT #VALUE!
HH2A 11 28 70,32 Đông Nam 15,5 260 1.349,96
HH2A 12 28 70,32 Đông Nam 15,5 265 1.354,96
HH2A 15 28 70,32 Đông Nam 15,5 250 1.339,96
HH2A 17 28 70,32 Đông Nam 15 280 1.334,80
HH2A 18 28 70,32 Đông Nam 15 260 1.314,80
HH2A 20 28 70,32 Đông Nam 15 275 1.329,80
HH2A 22 28 70,32 Đông Nam 14,5 285 1.304,64
HH2A 24 28 70,32 Đông Nam 14,5 270 1.289,64
HH2A 25 28 70,32 Đông Nam 14,5 275 1.294,64
HH2A 27 28 70,32 Đông Nam 14,5 260 1.279,64
HH2A 28 28 70,32 Đông Nam 14,5 260 1.279,64
HH2A 29 28 70,32 Đông Nam 14 260 1.244,48
HH2A 31 28 70,32 Đông Nam 14 235 1.219,48
HH2A 33 28 70,32 Đông Nam 14 235 1.219,48
HH2A 34 28 70,32 Đông Nam 14 240 1.224,48
HH2A 35 28 70,32 Đông Nam 14 240 1.224,48
HH2A 37 28 70,32 Đông Nam 13,5 220 1.169,32
HH2A 39 28 70,32 Đông Nam 13,5 185 1.134,32
HH2A 40 28 70,32 Đông Nam 13,5 180 1.129,32
HH2A Pent 28 49,44 Đông Nam 13 270 912,72
               
HH2A 4 30 71,96 Đông Nam 15 270 1.349,40
HH2A 5 30 71,96 Đông Nam 15,5 245 1.360,38
HH2A 9 30 71,96 Đông Nam 15,5 300 1.415,38
HH2A 12 30 71,96 Đông Nam 15,5 260 1.375,38
HH2A 12A 30 71,96 Đông Nam 15 280 1.359,40
HH2A 15 30 71,96 Đông Nam 15,5 260 1.375,38
HH2A 18 30 71,96 Đông Nam 15 280 1.359,40
HH2A 19 30 71,96 Đông Nam 15 270 1.349,40
HH2A 21 30 71,96 Đông Nam 14,5 285 1.328,42
HH2A 22 30 71,96 Đông Nam 14,5 285 1.328,42
HH2A 23 30 71,96 Đông Nam 14,5 270 1.313,42
HH2A 26 30 71,96 Đông Nam 14,5 TT #VALUE!
HH2A 27 30 71,96 Đông Nam 14,5 265 1.308,42
HH2A 28 30 71,96 Đông Nam 14,5 270 1.313,42
HH2A 30 30 71,96 Đông Nam 14 255 1.262,44
HH2A 31 30 71,96 Đông Nam 14 250 1.257,44
HH2A 32 30 71,96 Đông Nam 14 255 1.262,44
HH2A 33 30 71,96 Đông Nam 14 250 1.257,44
HH2A 34 30 71,96 Đông Nam 14 250 1.257,44
HH2A 35 30 71,96 Đông Nam 14 245 1.252,44
HH2A 37 30 71,96 Đông Nam 13,5 220 1.191,46
HH2A 38 30 71,96 Đông Nam 13,5 220 1.191,46
HH2A 40 30 71,96 Đông Nam 13,5 190 1.161,46
               
HH2A 3 32 82,25 Đông Nam 15,45 420 1.690,76
HH2A 4 32 82,25 Đông Nam 15,45 310 1.580,76
HH2A 5 32 82,25 Đông Nam 15,965 290 1.603,12
HH2A 6 32 82,25 Đông Nam 15,965 330 1.643,12
HH2A 7 32 82,25 Đông Nam 15,965 330 1.643,12
HH2A 8 32 82,25 Đông Nam 15,965 310 1.623,12
HH2A 9 32 82,25 Đông Nam 15,965 450 1.763,12
HH2A 12 32 82,25 Đông Nam 15,965 365 1.678,12
HH2A 12A 32 82,25 Đông Nam 15,45 300 1.570,76
HH2A 14 32 82,25 Đông Nam 15,965 310 1.623,12
HH2A 15 32 82,25 Đông Nam 15,965 350 1.663,12
HH2A 16 32 82,25 Đông Nam 15,965 340 1.653,12
HH2A 17 32 82,25 Đông Nam 15,45 385 1.655,76
HH2A 18 32 82,25 Đông Nam 15,45 330 1.600,76
HH2A 19 32 82,25 Đông Nam 15,45 310 1.580,76
HH2A 22 32 82,25 Đông Nam 14,935 340 1.568,40
HH2A 23 32 82,25 Đông Nam 14,935 330 1.558,40
HH2A 24 32 82,25 Đông Nam 14,935 340 1.568,40
HH2A 25 32 82,25 Đông Nam 14,935 325 1.553,40
HH2A 26 32 82,25 Đông Nam 14,935 330 1.558,40
HH2A 27 32 82,25 Đông Nam 14,935 310 1.538,40
HH2A 29 32 82,25 Đông Nam 14,45 330 1.518,51
HH2A 31 32 82,25 Đông Nam 14,42 335 1.521,05
HH2A 32 32 82,25 Đông Nam 14,42 TT #VALUE!
HH2A 33 32 82,25 Đông Nam 14,42 295 1.481,05
HH2A 34 32 82,25 Đông Nam 14,42 300 1.486,05
HH2A 35 32 82,25 Đông Nam 14,42 250 1.436,05
HH2A 36 32 82,25 Đông Nam 13,905 290 1.433,69
HH2A 37 32 82,25 Đông Nam 13,905 280 1.423,69
HH2A 38 32 82,25 Đông Nam 13,905 280 1.423,69
HH2A 39 32 82,25 Đông Nam 13,905 260 1.403,69
HH2A 40 32 82,25 Đông Nam 13,905 230 1.373,69
               
HH2A 5 34 55,59 Tây Bắc 15 230 1.063,85
HH2A 7 34 55,59 Tây Bắc 15,5 215 1.076,65
HH2A 9 34 55,59 Tây Bắc 15,5 225 1.086,65
HH2A 10 34 55,59 Tây Bắc 15,5 210 1.071,65
HH2A 12 34 55,59 Tây Bắc 15,5 205 1.066,65
HH2A 14 34 55,59 Tây Bắc 15,5 215 1.076,65
HH2A 15 34 55,59 Tây Bắc 15,5 205 1.066,65
HH2A 18 34 55,59 Tây Bắc 15 210 1.043,85
HH2A 19 34 55,59 Tây Bắc 15 220 1.053,85
HH2A 20 34 55,59 Tây Bắc 15 225 1.058,85
HH2A 21 34 55,59 Tây Bắc 14,5 230 1.036,06
HH2A 23 34 55,59 Tây Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2A 24 34 55,59 Tây Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2A 26 34 55,59 Tây Bắc 14,5 215 1.021,06
HH2A 27 34 55,59 Tây Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2A 28 34 55,59 Tây Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2A 31 34 55,59 Tây Bắc 14 210 988,26
HH2A 32 34 55,59 Tây Bắc 14 210 988,26
HH2A 33 34 55,59 Tây Bắc 14 205 983,26
HH2A 35 34 55,59 Tây Bắc 14 200 978,26
HH2A 36 34 55,59 Tây Bắc 13,5 210 960,47
HH2A 37 34 55,59 Tây Bắc 13,5 175 925,47
               
HH2A 15 36 47,62 Tây Bắc 15,5 135 873,11
HH2A 16 36 47,62 Tây Bắc 15,5 140 878,11
HH2A 18 36 47,62 Tây Bắc 15 140 854,30
HH2A 20 36 47,62 Tây Bắc 15 150 864,30
HH2A 28 36 47,62 Tây Bắc 14,5 130 820,49
HH2A 29 36 47,62 Tây Bắc 14 140 806,68
HH2A 31 36 47,62 Tây Bắc 14 135 801,68
HH2A 32 36 47,62 Tây Bắc 14 135 801,68
HH2A 38 36 47,62 Tây Bắc 13,5 120 762,87
HH2A 39 36 47,62 Tây Bắc 13,5 120 762,87
               
HH2A 16 38 45,84 Đông Nam 15,5 140 850,52
HH2A 26 38 45,84 Đông Nam 14,5 130 794,68
HH2A 28 38 45,84 Đông Nam 14 140 781,76
HH2A 29 38 45,84 Đông Nam 14 135 776,76
HH2A 32 38 45,84 Đông Nam 14 130 771,76
HH2A 38 38 45,84 Đông Nam 13,5 120 738,84
               
HH2A 3 40 55,59 Đông Nam 15 210 1.043,85
HH2A 5 40 55,59 Đông Nam 15,5 230 1.091,65
HH2A 7 40 55,59 Đông Nam 15,5 230 1.091,65
HH2A 8 40 55,59 Đông Nam 15,5 225 1.086,65
HH2A 9 40 55,59 Đông Nam 15,5 220 1.081,65
HH2A 12 40 55,59 Đông Nam 15,5 205 1.066,65
HH2A 14 40 55,59 Đông Nam 15,5 205 1.066,65
HH2A 16 40 55,59 Đông Nam 15,5 220 1.081,65
HH2A 21 40 55,59 Đông Nam 14,5 225 1.031,06
HH2A 23 40 55,59 Đông Nam 14,5 230 1.036,06
HH2A 24 40 55,59 Đông Nam 14,5 210 1.016,06
HH2A 25 40 55,59 Đông Nam 14,5 210 1.016,06
HH2A 28 40 55,59 Đông Nam 14,5 210 1.016,06
HH2A 29 40 55,59 Đông Nam 14 225 1.003,26
HH2A 30 40 55,59 Đông Nam 14 220 998,26
HH2A 32 40 55,59 Đông Nam 14 210 988,26
HH2A 33 40 55,59 Đông Nam 14 220 998,26
HH2A 34 40 55,59 Đông Nam 14 205 983,26
HH2A 36 40 55,59 Đông Nam 13,5 205 955,47
HH2A 37 40 55,59 Đông Nam 13,5 200 950,47
HH2A 38 40 55,59 Đông Nam 13,5 200 950,47
HH2A pent 40 37,21 Đông Nam 13 170 653,73

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 73264
Lượng truy cập: 53850138
ĐẦU TRANG